lauantai 27. syyskuuta 2008

Metropoliitta Kallistos vieraili Joensuussa

Ortodoksisten pappien liiton syyspäiviä vietettiin Joensuussa Johannes Teologin muistopäivänä 25.-26.9.2008. Tapahtuman päävieraana oli KP Diokleian metropoliitta Kallistos (Ware). Hän piti kolme luentoa, joiden aihena olivat katumus ja synnintunnustus, pappi ja pappeus katumuksen sakramentissa sekä pappi hengellisenä ohjaajana. Liturgiapalveluksen Johannes Teologin kirkossa toimitti syyspäivien toinen vieras, Antiokian patriarkaatin Venäjän edustuston päällikkö piispa Nifon. Piispa Kallistos piti liturgiassa opetuspuheen.

tiistai 23. syyskuuta 2008

Juhlahetki yliopistolla ja seminaarilla

Teologisen loppututkinnon (TM, TK) todistusten juhlallisessa jakotilaisuudessa eli publiikissa 23.9.2008 tutkintotodistuksen saivat ortodoksisen teologian oppiaineryhmästä teologian maisteri Sofia Laukkanen ja teologian kandidaatti Mikko Junes. Sofia Laukkanen valmistui kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdosta kanttoriksi ja Mikko Junes kandidaatiksi kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehdosta. Kandidaatin tutkinto on uudessa tukintojärjestelmässä itse asiassa välitutkinto, josta opiskelu jatkuu varsinaiseen yliopistolliseen loppututkintoon eli maisteriksi. Valmistujaisia juhlistettiin kakkukahveilla sekä Joensuun yliopistolla että Ortodoksisella seminaarilla.

keskiviikko 17. syyskuuta 2008

Karjalan teologinen seura vieraili seminaarilla

Karjalan teologisen seuran syyskauden ensimmäinen jäsenilta järjestettiin Ortodoksisella seminaarilla tiistaina 16.9. ehtoopalveluksen, alustusten ja keskustelun merkeissä. Rovastit Reijo Mattila (evl) ja Rauno Pietarinen pohtivat omien kirkkojensa jumalanpalvelusperinteiden yhtymäkohtia ja erityispiirteitä. Isä Rauno esitteli omassa puheenvuorossaan ekumeenisen ehtoopalveluksen/vesperin mallin, joka rakentuu ortodoksisen ehtoopalveluksen ja Amerikan luterilaisten käytössä olevan vesperin pohjalle. Uudessa kombinaatiossa hahmottuvat ehtoopalveluksesta tutut luomisen, lankeemuksen, lunastuksen ja Jumalan valtakunnan teemat.